Sorta O

 

Finants och Förvaltning

 

Varje projekt måste bli gjort i tid och eventuellt sum måste bli det som var prognoserat i början. Det är inte hemligt, att finansiering och byggprocess styrning är mycket anslutat med varandra, under fel styrning ökar jobb utförstid, därför ökar kostnader. 
 

Utförning av byggnad kalkyl

Utförning av arbetstid

Byggprocess ledning

Besiktning

 

 
Copyright © 2012 Sorta OÜ. All Rights Reserved.