Sorta O

 

Finants ja Juhtimine

 

Iga projekt tuleb teostada õigeks ajaks ja lõplik maksumus peab vastama planeeritavale. On teada, et finants ja juhtimine tihedalt seotud ehitusega. Ebakorrektse juhtimisega suureneb nii ehituse kestvus, kui ka selle maksumus. Tööde maht ja ja materjalide arv on peamised kulud ehituse käigul, seepärast tööde graafikute koostamine ja eelarvestamine on väga oluline. Teostame tööde graafikuid ja eelarvestuse nii meie poolt valmistatud projektidele, kui ka teistes projekteerimisbüroodes tehtud proktidele.
 

Eelarvestamine

Tööde graafikute koostamine

Tööprotsessi juhtimine

Ehitusekspertiis

 


 
Copyright © 2012 Sorta OÜ. All Rights Reserved.